CO 조합 기업 Co., 주식 회사

17th
가정 > 제품 >

과즙 & 테니스 Supplies/n.e.s.

정보를 접촉하십시오
  • 국가/지구: 대만
  • 도시: Tainan
  • 컨택 담당자: Cindy Chen
  • Tel: 886-6-2338551-Ext
  • 팩시밀리: 886-6-2013594-Ext
책갈피 & 몫:
제품 No. 1-2 / 합계 2
책갈피 & 몫:

스포츠 테이프

흑단으로 만든 CT-1001 스포츠 테이프, 테이프, 손잡이 그립 테이프는, 선전용 스포츠, PU 스포츠 테이프 1. 크기 설치한다: 105 x 2.5 cm2. 물자: PU                                                                                                   ...

주요 제품 카테고리: 과즙 & 테니스 Supplies/n.e.s.

정구 공 홀더 TC 1001

1. 벨트 또는 허리 악대에 쉽게 클립은 를 위한 정구 공을 나른다.                                                                         

주요 제품 카테고리: 과즙 & 테니스 Supplies/n.e.s.