Kao Tai Enterprise Co., Ltd.

13rd
가정 > 제품 >

신호램프

정보는 찾아본다
정보를 접촉하십시오
  • 국가/지구: 대만
  • 도시: Tainan
  • 컨택 담당자: Mr. Mr. Chung-Hsien Huang
  • Tel: 886-6-2628773
  • 팩시밀리: 886-6-2623112
책갈피 & 몫:
제품 No. 1-1 / 합계 1
책갈피 & 몫:

DIY LED SIGNAL LIGHT KT-030

KT-030 DIY LED SINGNAL LIGHT AMBER STICK-ON TYPE PACKAGE & DELIVERY: BLISTER W/ CARD & CARTON 200 SET / 11 / 13 KGS / 2.5 CUFT

주요 제품 카테고리: 신호램프