Maxthermo-Gitta Group Corporation

10th
가정 > 제품 >

온도감지기

정보는 찾아본다
정보를 접촉하십시오
  • 국가/지구: 대만
  • 도시: 새로운 타이페이
  • 컨택 담당자: Amy
  • Tel: 886-2-22287950-Ext
  • 팩시밀리: 886-2-22286140-Ext
책갈피 & 몫:
제품 No. 1-1 / 합계 1
책갈피 & 몫:

온도계 감지기

스테인리스를 위한 클립을%S 가진 PT-1005 펜 유형 온도계 →PROTECTIVE 플라스틱 소매. →MEASUREMENT 범위: -40°C ~ +70°C                                             -10°C ~ +110°C                                             0°C ...

주요 제품 카테고리: 온도감지기