Wan Chao Life Technology Co., Ltd.

11st
가정 > 제품 >

Houseware 관련서비스

정보를 접촉하십시오
  • 국가/지구: 대만
  • 도시: 새로운 타이페이
  • 컨택 담당자: Mrs. Alejandra Chiu
  • Tel: 886-2-26231980
  • 팩시밀리: 886-2-26223757
책갈피 & 몫:
제품 No. 1-1 / 합계 1
책갈피 & 몫:

Stainless Steel Cup

1. 0.22 L stainless steel cup
2. Material: stainless steel 18/8

주요 제품 카테고리: Houseware 관련서비스