Atics Industrial Corporation

15th
가정 > 제품 >

비스코스레이온털실

정보는 찾아본다
정보를 접촉하십시오
  • 국가/지구: 대만
  • 도시: 타이페이
  • 컨택 담당자: Mr. Susan H. Y. Liu
  • Tel: 886-2-27518507
  • 팩시밀리: 886-2-27713447
책갈피 & 몫:
제품 No. 1-2 / 합계 2
책갈피 & 몫:

Stretch Nylon Dyed Yarn

Well and High Quality Control

주요 제품 카테고리: 비스코스레이온털실

Stretch Raw White Yarn on dyeable cone

Well and High Quality Control

주요 제품 카테고리: 비스코스레이온털실