Qingdao QY 액정 Co., 주식 회사

가정 > 제품 >

염료중간물

정보를 접촉하십시오
  • 국가/지구: 중국 (본토)
  • 지방: Shandong
  • 도시: Qingdao
  • 컨택 담당자: Mrs. Judy Wang
  • Tel: 86-532-85827353
  • 팩시밀리: 86-532-85827353
책갈피 & 몫:
제품 No. 1-1 / 합계 1
책갈피 & 몫:

Polymer Dispersed Liquid Crystal (PDLC)

Polymer dispersed liquid crystal (PDLC) QYPD -001C Clearing Point(℃) 110 Viscosity (mm2s-1, 20℃) 45.5 Dn (589nm, 20℃) 0.292 N0(589nm, 20℃) 1.521 ne (589nm, 20℃) 1.813 V10, 0, 25(V) 1.61 V90, 0, 2...

주요 제품 카테고리: 염료중간물