UDN CO., LTD

가정 > 제품 >

몸반짝임

정보를 접촉하십시오
  • 국가/지구: 대만
  • 도시: Tainan
  • 컨택 담당자: Mr. Chu
  • Tel: 886-6-2669162
  • 팩시밀리: 886-6-2669477
책갈피 & 몫:
제품 No. 1-1 / 합계 1
책갈피 & 몫:

D25-LN4 Ophthalmic Tube_foil seal

D25-LN4 Ophthalmic Tube_foil seal Model D25-LN4 foil seal Application Eyes&lips, Face, Body, Hair Volume 11~20ml, 25~80ml Diameter 25mm Length 40~80mm, 81~120mm, 121~160mm

주요 제품 카테고리: 몸반짝임