Yuan Heng Tai Water Transfer Printing Co., Ltd.

정보는 찾아본다
정보를 접촉하십시오
  • 국가/지구: 대만
  • 도시: WUCI, TAICHUNG HSIEN
  • 컨택 담당자: Ms. Grace Tsai
  • Tel: 886-4-26595678
  • 팩시밀리: 886-4-26595679
책갈피 & 몫:

저희에 관하여

Co., 혁신의 정신에 근거를 둔 주식 회사 및 돌파구를 인쇄하는 Yuan Heng Tai 물 이동은 항상 3D 구부려진 표면 이동 printing를 위한 새로운 이상을 공급하기 위한 것이다. 우리는 Heng에 의하여 Tai Co. 더 걸출하게 되는 Yuan에 있는 기술을 만들었었던 우리의 기계의 일로 3D 구부려진 표면 이동 printing의 완벽한 기술을 적용했다. [ Click for detail ]

정보를 접촉하십시오
회사명 Yuan Heng Tai Water Transfer Printing Co., Ltd.
기원국 대만
도시 WUCI, TAICHUNG HSIEN
주소 No. 57, Jing 2Nd Road, Chung-Kang Export Processing Zone Wuchi , Taichung County Taiwan
Tel 886-4-26595678
팩시밀리 886-4-26595679
Zip/포스트 코드 435
컨택 담당자 Ms. Grace Tsai