King Stone Printing Co., Ltd. (China)/Jeou Fan Industrial Inc. (Taiwan)

정보를 접촉하십시오
  • 국가/지구: 대만
  • 도시: HUKOU TOWNSHIP, HSINCHU HSIEN
  • 컨택 담당자: Joyce Yu
  • Tel: 886-3-5991190 5991
  • 팩시밀리: 886-3-5901028
책갈피 & 몫:

저희에 관하여

stone 임금은 자랑스럽게 우리의 제일 서비스 및 제품을 출석해는. [ Click for detail ]

정보를 접촉하십시오
회사명 King Stone Printing Co., Ltd. (China)/Jeou Fan Industrial Inc. (Taiwan)
기원국 대만
도시 HUKOU TOWNSHIP, HSINCHU HSIEN
주소 80 HSIN-HU RD, HU-KOU, HSIN-CHU, TAIWAN, R.O.C.
Tel 886-3-5991190 5991
팩시밀리 886-3-5901028
Zip/포스트 코드 303
컨택 담당자 Joyce Yu