Tian Cherng Packing Machines Corporation

정보를 접촉하십시오
  • 국가/지구: 대만
  • 도시: KUEI JEN SIANG,TAINAN SHIEN
  • 컨택 담당자: Mr. Ming-Shun Chen
  • Tel: 886-6-2399876,3305745
  • 팩시밀리: 886-6-3306304
책갈피 & 몫:

저희에 관하여

. 회사의이름: Tian Cherng Packing Machinery Corporation. 설립되는회사: 1986년 년. 회사: 360 의골목 60 의차선 27 의 청 Kung Rd., SEC. 1, Kuei Jen Siang 의 Tainan Shien 대만. 분지상점: 272 의유동남자 Rd., SEC. 3, Tainan 의 대만. 책임있는위치: 기술적인지도자: 첸 Ming 는판매 Dept 를피한다: 첸 Ming 는피한다. 지상: 6,700 Sgm. 건물: 4,800 Sgm [ Click for detail ]

정보를 접촉하십시오
회사명 Tian Cherng Packing Machines Corporation
기원국 대만
도시 KUEI JEN SIANG,TAINAN SHIEN
주소 360, Alley 60, Lane 27, Sec. 1, Cheng Kung Rd
Tel 886-6-2399876,3305745
팩시밀리 886-6-3306304
Zip/포스트 코드 711
컨택 담당자 Mr. Ming-Shun Chen