zhengzhou aoxiang pharmaceutical packing co.,ltd

제품 카테고리 (6)
정보를 접촉하십시오
  • 국가/지구: 중국 (본토)
  • 지방: Henan
  • 도시: DENGFENG CITY, ZHENGZHOU
  • 컨택 담당자: tian huimiao
  • Tel: 86-0371-62768370(Ext.62768351)
  • 팩시밀리: 86-0371-62768351
책갈피 & 몫:

저희에 관하여

Aoxiang 약제 패킹 co., 주식 회사는 주입 마개, 냉동 건조 부틸 고무 마개, 주입의 8월 22,1996.specification에 SDA (국가 약 행정)에 의해 그들 등등 찬성된 부틸 고무 pharma 마개를 생성하는 새로운 현대 첨단 기술 기업 및 임명한 회사 이다. [ Click for detail ]

정보를 접촉하십시오
회사명 zhengzhou aoxiang pharmaceutical packing co.,ltd
기원국 중국 (본토)
국가/지방 Henan
도시 DENGFENG CITY, ZHENGZHOU
주소 sanlizhuang high & new tec zone ,dengfeng ,henan ,china
Tel 86-0371-62768370(Ext.62768351)
팩시밀리 86-0371-62768351
Zip/포스트 코드 452470
컨택 담당자 tian huimiao