CO 조합 기업 Co., 주식 회사

17th
가정 > 제품>밴대나>

발랄한 가면 CHC 1001

정보를 접촉하십시오
  • 국가/지구: 대만
  • 도시: Tainan
  • 컨택 담당자: Cindy Chen
  • Tel: 886-6-2338551-Ext
  • 팩시밀리: 886-6-2013594-Ext
책갈피 & 몫:

발랄한 가면 CHC 1001

제품 카테고리 밴대나,자전거 Accessories/n.e.s.
판매 방법 수출,제조
지불 기간 T/T,보자마자 L/C
최소한도 순서: 500 조각
책갈피 & 몫:

제품 세부 정보

제품의 특성:

  • 대만
  • CHC-1001 / CHC-1002
  • 06/22/2016

추가 정보:

  • ** (cm)

제품 명세서 / 특징

1. 발랄한 가면                                                                                                        
구매자 키워드:
자전거 이음쇠, 발랄한 가면, 밴대나
ttnet.net에 관련 종류 수색: