Co-Union Industry Co., Ltd.

15th
가정 > 제품>사려깊은안전조끼>

Flashing Light Warning Vest

정보를 접촉하십시오
  • 국가/지구: 대만
  • 도시: Tainan
  • 컨택 담당자: Grace Tsai
  • Tel: 886-6-2338551
  • 팩시밀리: 886-6-2013594
책갈피 & 몫:

Flashing Light Warning Vest

제품 카테고리 사려깊은안전조끼,선전용 Gifts/n.e.s.
판매 방법 수출,제조
책갈피 & 몫:

제품 세부 정보

제품의 특성:

  • 대만
  • CB-2727/CB-2728/CB-2729
  • null
  • 07/02/2008

제품 명세서 / 특징

CB-2727/ CB-2729 *Material: POLYESTER *Power: 2 "AA" / 1.5V battery
CB-2728 *Material: reflective vinyl strip / nylon *Power: 2 "AA" / 1.5V battery