Yeong Yeun Industrial Inc.

제품 카테고리 (1)
정보를 접촉하십시오
  • 국가/지구: 대만
  • 도시: FUSING TOWNSHIP, CHANGHUA HSIEN
  • 컨택 담당자: J.H.Huang
  • Tel: 886-4-7706612,7705812
  • 팩시밀리: 886-4-7706626
책갈피 & 몫:

시계의 손

제품 카테고리 시계부속 & 부속품
판매 방법 제조
지불 기간 T/T,보자마자 L/C
책갈피 & 몫:

제품 세부 정보

제품의 특성:

  • 대만
  • NO:201 ~ 209
  • 03/05/2003

제품 명세서 / 특징

1. NO.201: L= 62 x 96mm
2. NO.203: L= 34 x 51mm
3. NO.203-1: L= 21 x 30mm
4. NO.202: L= 62 x 96mm
5. NO.204: L= 23 x 29mm
6. NO.205: L= 26 x 34mm
7. NO.206: L= 53 x 87mm
8. NO.207: L= 76 x 90mm
9. NO.208: L= 20 x 29mm
10. NO.209: L= 15 x 22mm
구매자 키워드:
ttnet.net에 관련 종류 수색: